hurtowa sprzedaż paliw

System SENT (kontrola przewozu paliw)

Ogólne informacje Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów miala na celu uszczelnić system podatkowy. Przepis ten ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi przez ustawodawcę za „wrażliwe” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa podatkach – podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a Read more about System SENT (kontrola przewozu paliw)[…]