19 marca, 2017

Olej grzewczy (opałowy) Ekoterm Plus

Charakterystyka naszego oleju grzewczego Ekoterm Plus

Olej opałowy, olej grzewczy sprzedaż hurtowa i detaliczna
Dokładamy wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje grzewcze łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa, a także na żywotność systemów grzewczych.

Zastosowanie

Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego. ​

Ekoterm Plus spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r., poz. 1547). Ekoterm Plus spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

Masz więcej pytań?

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami