System SENT (kontrola przewozu paliw)

Ogólne informacje

Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw, hurtownia paliw
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów miala na celu uszczelnić system podatkowy.
Przepis ten ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi przez ustawodawcę za „wrażliwe” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa podatkach – podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów. Czy się to udało? Prawdopodobnie tak, ponieważ do tej pory ilość paliwa kupowanego w Polsce zwiększyła się o około 10% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2016r. Na pewno związek z tym ma zmniejszenie szarej strefy nielegalnych paliw, których sprzedaż została znacząco utrudniona.
Ustawa nakłada na podmioty obowiązek dokonywania zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów zgodnie z wyszczególnioną listą, na odpowiednio przygotowanej platformie internetowej PUESC (www.puesc.gov.pl) – system SENT.

SENT – paliwa

Systemem monitorowania drogowego nie będą objęte wszystkie przesyłki towarów wrażliwych poniżej 500 kg wagi lub 500 litrów objętości, a także przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeżeli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.
W ramach nowych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik.
Hurtownia paliw MOSUR zajmuje się obowiązkami podmiotu wysyłającego i przewoźnika. Nasi klienci po odbiorze paliwa, nie później niż w następnym dniu roboczym powinni zakończyć zlecenie w systemie SENT. System SENT Wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC.

Klienci hurtowni paliw MOSUR

Ponieważ jednym z celów naszej firmy jest wysokie zadowolenie naszych klientów, umożliwiamy zajęcie się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z obowiązkami odbiorcy podczas dostawy paliwa. Dzięki temu mają Państwo pewność, że system zostanie zamknięty poprawnie, na czas, zgodnie z panującymi aktualnie przepisami prawnymi, a Państwo zaoszczędzicie swój cenny czas. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Oszczędź swój czas i pieniądze

Kup paliwo w hurtowni paliw MOSUR!

Skontaktuj się z nami

-->