19 marca, 2017

Olej napędowy

Charakterystyka naszego Oleju napędowego

Hurtowa sprzedaż paliwa, olej napędowy, ropa, gdzie kupię taniej paliwo, tanie paliwo
Olej napędowy Ekodiesel Ultra produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na wszystkich etapach produkcji. Paliwo zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach przeciwkorozyjnych i biobójczych, demulgujących oraz przeciwpiennych, poprawiającym smarność i odporność na utlenianie, a także zmniejszającym zadymienie spalin. Dzięki zawartości detergentów utrzymuje czystość wtryskiwaczy i całego układu paliwowego . Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest zawartość siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel Ultra – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:

olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0C,
olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10C,
olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20C.​

Olej napędowy Ekodiesel Ultra o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:

gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
gatunek F- w okresie zimowym – od 16 listopada do końca lutego.​

Zastosowanie

Olej napędowy Ekodiesel Ultra przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.
Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Ekodiesel Ultra spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.

Masz więcej pytań?

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami